Uw kind aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind kunt u een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding.
Indien uw kind ouder dan vier jaar is en al een andere basisschool heeft bezocht, wordt altijd contact opgenomen met deze basisschool. Inschrijving van een leerling ouder dan vier jaar is niet altijd vanzelfsprekend. Dit hangt af van de grootte van de groep waarin het kind geplaatst moet worden; het aantal leerlingen met specifieke zorgbehoeften in die groep en indien van toepassing de speciale leerbehoeften van het kind.


Kleuters die in juni of december jarig zijn, starten respectievelijk in het nieuwe schooljaar of januari. Ruim acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u het entreeboekje met specifieke kleuterinformatie en het entreeformulier. Op dit formulier vermeldt u naast de algemene informatie ook de laatste ontwikkelingen van uw kind.

directie@gasparddc.nl