Klachtenregeling

"Als u tevreden bent, vertel het anderen; zo niet, vertel het ons"

Het is goed mogelijk dat u problemen, wensen of opmerkingen heeft. De basisschoolperiode van uw kind is tenslotte een heel belangrijke. Betreft het vragen of opmerkingen die betrekking hebben op uw kind of de groep waarin het zit, dan neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht. Het kan zijn dat de leerkracht niet op de hoogte is van bepaalde situaties. Openheid is daarom een belangrijke zaak.

Komt u er met de school niet uit dan kunt u contact opnemen met Francisca van der Neut (leerkracht groep 2). Zij heeft de taak om bij eventuele klachten door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon van de stichting. Zij is bereikbaar via francisca@gasparddc.nl of het telefoonnummer van de school 035 -542 64 70.
Bij downloads op deze website kunt u de volledige klachtenregeling vinden.