Verkeerscommissie
 
Verkeer op de Gaspard de Coligny
Voor de verkeerslessen op school wordt vanaf groep 3 de methode van Veilig Verkeer Nederland (VVN) gebruikt. Deze methode werkt aan algemene verkeerskennis, maar ook aan veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. En dat leidt tot verkeersveilig gedrag. Kinderen leren als passagier, voetganger en fietser de regels veilig toe te passen in de praktijk.
In groep 7 wordt dit allemaal getoetst door middel van een theoretisch examen (in april) en een praktijkexamen (in mei). Het VVN theoretisch Verkeersexamen sluit goed aan op het kerndoel 'Mens en samenleving' in het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld':
1. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
2. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden.

Streetwise (1x in de 2 jaar, deelname gehele school)
Kinderen doen vandaag de dag vaak weinig ervaring op in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in de bakfiets, het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar het is belangrijk dat ze zelfstandig aan het verkeer leren deelnemen.
Om kinderen dan ook beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk en leerzaam verkeerseducatieprogramma, dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Ook heeft de ANWB tips voor ouders. Als ouder wil je er immers ook aan bijdragen om je kind veilig te leren omgaan met de gevaren in het verkeer.

Gabriëlle van Dijk
Verkeerscoördinator