Algemene informatie

Vanaf augustus 2016 zijn wij gevestigd in de Brede School Baarn-Noord. In dit gebouw 'Noorderbreedte' zitten wij samen met Jenaplanbasisschool 'Montini', een BSO van Kind & Co: 'Noorderlicht', een kinderdagopvang van Kind & CO: 'Twinkel' en peuterspeelzaal 'Hummelhonk' van Versa Welzijn..

De Gaspard de Coligny wordt bezocht door ongeveer 200 kinderen.
Wij zijn een  protestants christelijke school. Onze identiteit brengen we op verschillende manieren direct en indirect tot uitdrukking. Op directe wijze doen we dit bijvoorbeeld in de vorm van het vertellen van verhalen uit de Bijbel en door elk jaar voor een goed doel geld in te zamelen. Dit jaar hebben wij gekozen voor Stichting Vluchteling.
Indirect brengen we onze Christelijke levensvisie in onze houding tot uitdrukking. We willen er zijn voor de kinderen. Er is een duidelijk verschil tussen bekeken en gezien worden. We willen gestalte geven aan een veilige en uitdagende werk- en leefomgeving met respect voor elkaar en de natuur om ons heen. Natuurlijk zijn ouders en kinderen met een andere godsdienstige, dan wel culturele achtergrond van harte welkom op onze school, mits zij onze uitgangspunten respecteren.

Wij vinden het heel belangrijk om contact met onze ouders  te hebben. Er is geregeld overleg tussen de leerkracht en de ouders naar aanleiding van de rapporten of de uitslagen van de CITO-toetsen.

Meer informatie vindt u in de schoolgids. Deze kunt u op deze website vinden bij downloads.
Heeft u een vraag, of wilt u iemand spreken, dan kunt u altijd contact opnemen voor het maken van een afspraak.