Ons onderwijs

We werken met het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de groep geven wij les volgens het 'Doordacht Passend Lesmodel'.
Het lesmodel bestaat uit vier fasen:
• een goed begin (motivatie aanboren, doel benoemen, voorkennis activeren en vooruitblikken op de les)
• interactieve instructie (hardop denkend voordoen, feedback op de aanpak)
• de leerling aan zet: activeren van de leerlingen (toepassen van de stof: begeleid oefenen, zelfstandig oefenen en eventueel op hoger niveau werken)
• integratie (inhoudelijke afronding van de les, leerlingen laten reflecteren op het leerproces

De leerkrachten geven passend onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen.
Van de kleutergroepen t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen: bijvoorbeeld elkaar helpen, samen problemen oplossen en het zorgvuldig omgaan met materialen.
Onze visie is: Meer dan je denkt!