Plusgroep

Net zoals voorgaande jaren mag ik, Marja Prins, de plusgroepen begeleiden. De groepen zijn dit jaar opgesplitst in groep  6/7 en 8 i.v.m.  de groepsgrootte. Dit kan in de loop van het schooljaar nog veranderen, als er nieuwe aanwas komt. De plusgroepen zijn  op dinsdagochtend.
Ik werk inmiddels 18 jaar op school en heb in diverse groepen gestaan. Momenteel werk ik op de ochtend in groep 4 en geef ik muzieklessen. In het schooljaar 2015-2016 heb ik met veel plezier een opleiding gevolgd om talentbegeleider van een plusgroep te worden. 

Voor meer informatie over de plusgroep klik hier.