In ons onderwijs nemen 21e Eeuwse vaardigheden een steeds belangrijker plek in. Sociale en culturele vaardigheden en samenwerken waren altijd al belangrijk, maar het gebruik van ICT, informatievaardigheden en mediawijsheid worden steeds belangrijker. De samenleving verandert voortdurend en kinderen zijn van nature al ondernemend en onderzoekend. We sluiten in ons onderwijs aan bij hun motivatie, leren ze creatief en kritisch denken en willen ze voorbereiden op een toekomst waarbij ze zelfsturing en ondernemersvaardigheden hard nodig hebben.
Daarom hebben we gekozen voor de nieuwe methode van Blink.
U kunt hierover ook meer lezen bij het kopje: onderzoekend leren.