Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in het schoolgebouw. Kan ook bij andere externe organisaties

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in en buiten het schoolgebouw. Kan ook bij andere externe organisaties

Voor- en naschoolse opvang is vrijwillig en hier zijn kosten aan verbonden.
Voor aanmelding zie

Tussenschoolse opvang
Alle kinderen blijven over op onze school
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team in het schoolgebouw.
De school vraagt hier jaarlijks een bijdrage voor van