Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in het schoolgebouw. Dit kan ook geregeld worden bij andere externe organisaties.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in en buiten het schoolgebouw. Dit kan ook geregeld worden bij andere externe organisaties.

Voor- en naschoolse opvang is vrijwillig en hier zijn kosten aan verbonden.
Voor aanmelding zie: https://mijn.kmnkindenco.nl/aanvraag/opvangsoort

Tussenschoolse opvang
Alle kinderen blijven over op onze school.
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team in het schoolgebouw.
De school vraagt hier jaarlijks een bijdrage voor.