Cultuureducatie valt onder het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Dit leergebied omvat drie kerndoelen:

  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Onze visie op cultuureducatie:
We werken met vaste (les) uren in de week voor cultuureducatie. Vanaf dit schooljaar vinden alle creatieve lessen plaats op één moment, namelijk op de woensdagochtend van 11.15 uur tot 12.15 uur. Dit geldt voor de groepen 3 tot en met 8. Elke groep heeft van zijn/haar eigen leerkracht creatief. We gaan voor onze creatieve lessen gebruik maken van Laat maar zien (www.laatmaarzien.nl ), creatief onderwijs voor het digibord. Vanaf september 2016 hebben we hiervoor een abonnement. Elke groep krijgt 1 uur per week creatieve les, dit gebeurt door de eigen leerkracht. Ook zijn er regelmatig ateliers. Hierbij kunnen kinderen zelf kiezen wat ze willen gaan doen. We trekken dan graag mensen(ouders) aan die een zelfgekozen atelier willen doen.
Eens per jaar hebben we een project binnen de school met een gezamenlijke start en afsluiting. Ook bij de Kinderboekenweek hebben we als school gezamenlijke activiteiten.

De beroepenmiddag, met hulp van veel ouders, is vorig jaar goed bevallen. We hebben afgesproken om de beroepenmiddag één keer per twee jaar te herhalen. Dat wil zeggen dat we aankomend cursusjaar géén beroepenmiddag houden.

Integratie cultuureducatie met andere vakken:
Tijdens ons project en de Kinderboekenweek wordt er vakoverstijgend gewerkt binnen onze school. Bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis komt erfgoed aan bod en bij taal komen literatuur/gedichten aan bod.

Samenwerking:
Ouders zijn betrokken bij de workshops “In de Kunstfabriek” -> ateliers. Er wordt gebruik gemaakt van kunstenaars uit onze omgeving (Baarn). En onze school werkt samen met culturele instellingen uit de eigen omgeving zoals: De Muziekgarage, Kunst Centraal, de Speeldoos, kasteel Groeneveld, het Natuur- en Milieucentrum, Stichting Muziek- en Dansonderwijs, de bibliotheek en de Oudheidkamer Baarn. We maken gebruik van projecten en leskisten van diverse instanties. En we doen mee aan landelijke initiatieven zoals de Kinderboekenweek, de Voorleeswedstrijd/kampioen.
Methodes en doorgaande lijnen:
Voor muziek, dans, beeldend en kunst en cultuur hebben we methodes op school.

Doelen:
De kinderen komen in aanraking met verschillende uitingen van kunst en cultuur in de eigen omgeving, instellingen en personen. Hierdoor krijgen ze waardering voor hun culturele omgeving.
Onze kinderen leren zich op verschillende manieren te uiten met behulp van hun talenten en eigen vermogen.
We helpen kinderen bij het ontdekken van eigen talenten.
Ze leren om te kijken naar hun eigen werk en het werk van een ander. Ze leren hierover te praten en te reflecteren.
De kinderen leren hun werk en zichzelf te presenteren.
Graag verwijzen we u naar ons ‘Cultuureducatieplan’.