Onze school doet vanaf dit jaar mee met het programma Cultuur met Kwaliteit (2021 – 2024). CmK is een landelijke subsidieregeling die o.a. de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de deskundigheid van leerkrachten bevordert. Met als doel kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs, waarin ze plezier beleven en belangrijke vaardigheden leren. Kunst Centraal gaat ons hierbij helpen. We leren als team werken met procesgerichte didactiek en zetten dit in bij onze creatieve lessen. Zo bieden we ruimte aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen. 

Kinderen leren op verschillende manieren van cultuuronderwijs: 

  • actief: door zelf iets te maken en betekenis of emotie te communiceren. Creatief omgaan met beeld, geluid, tekst en beweging.
  • door het kijken en luisteren naar cultuuruitingen leren ze zelf een eigen mening te vormen.
  • reflecterend op eigen werk en dat van anderen. Het stimuleert reflectie op cultuur, in heden en verleden en op de eigen plek in de wereld.

Creativiteit is het vermogen om vanuit eigen bagage, op eigen wijze en onderzoekend te komen tot niet vanzelfsprekende ideeën, oplossingen en resultaten. Maar ook: met je eigen fantasie, op je eigen manier en door uit te proberen óf te onderzoeken, nieuwe ideeën, oplossingen of dingen bedenken of maken. 

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid voor nu en de toekomst. Niet alleen om met een steeds veranderende samenleving om te kunnen gaan en je daarin te handhaven; ook om een onafhankelijk, innovatief en democratisch burger te kunnen zijn. Dit idee wordt breed gedragen: onderzoekers en beleidsmakers benadrukken het belang van 21e-eeuwse vaardigheden waarvan creativiteit er een is. Kunst- en cultuuronderwijs ondersteunen de ontwikkeling van creatief denken en doen, en het omgaan met gevoelens en ervaringen. 

Zie voor meer informatie ons cultuureducatieplan.

https://docs.google.com/document/d/1IT3dDge6-BerMZTDQU3KYmKCZetta5Jkxg-pkOg0cQk/edit

 

Wist je dat…

– wij gebruik maken van www.laatmaarzien.nl een site met creatieve lessen?
– er op de vrijdagen ateliers zijn voor de kinderen van groep 5 tot en met 8?
– dat wij gebruik maken van projecten en leskisten van bijvoorbeeld Kunst Centraal, de NME en de bibliotheek?
– er soms een kunstenaar in de klas komt?
– dat we soms naar de Speeldoos gaan om een voorstelling bij te wonen?
– dat de bovenbouwgroepen alles te weten komen over Escher en daarvoor zelfs naar Den Haag gaan?
– elke groep ieder jaar met de Kinderboekenweek een boek krijgt om uit voor te lezen?
– dat Voorleeskampioen van groep 8 door mag gaan naar de provinciale- en misschien daarna de landelijke wedstrijd?
– er op onze school 2 vakleerkrachten muziek zijn?
– wij een abonnement hebben op Plint waarvan we jaarlijks nieuwe poëzie-posters krijgen om op te hangen in de school?
– we met ingang van dit schooljaar technieklessen hebben op de Gaspard?
– we maandvieringen hebben waarbij kinderen presenteren op ons podium en dat ouders daarbij van harte welkom zijn?