Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u zich telefonisch melden voor een afspraak via de administratie (dinsdag en vrijdag) voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Of via een email aan info@gasparddc.nl. Maaike, de directeur, laat u dan graag de school zien!

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een inschrijfformulier. Als uw kind een plaats heeft op onze school, gaan we ervan uit, dat uw kind niet staat ingeschreven op een andere school.
Na binnenkomst van het inschrijfformulier, ontvangt u via de post een bevestiging van uw inschrijving.

Als uw kind ongeveer 3.5 jaar is, ontvangt u een inlichtingenformulier waarin informatie wordt gevraagd over de ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt u uitgenodigd voor een tweede gesprek op school. Dit gesprek is vooral gericht op de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte, naar aanleiding van de respons op het inlichtingenformulier Daarnaast krijgt u informatie over de start op de basisschool.

Als u uw kind(-eren) aanmeldt voor een hogere groep neemt de directeur contact met u op. We maken dan een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Naast een gesprek met u nemen we altijd contact op met de huidige school van uw kind. Bij plaatsing plannen we bij voorkeur een moment om kennis te maken met de groep. Alle scholen in Baarn hebben onderling de afspraak, dat er niet vanzelfsprekend Baarnse leerlingen van elkaar worden overgenomen op verzoek van ouders. Wanneer een ouder ontevreden is over de huidige school van hun kind, adviseren wij altijd hierover eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.