De ouderraad (OR) vormt een schakel tussen de ouders en de school en vervult een rol bij het organiseren van diverse activiteiten.

Zij vergaderen ca. eens per zes weken om de lopende zaken door te spreken. Juf Gabriella is daarbij aanwezig. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten wordt een beroep gedaan op alle ouders, waar gelukkig altijd veel animo voor is. Dat maakt dat de kinderen en het team optimaal kunnen genieten wat veel waardering oplevert richting de ouders. Hierdoor is het helpen op school zeker geen noodzakelijk kwaad, maar een gezellige en dankbare tijdsbesteding!

De activiteiten zijn onder andere:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerst- & paasviering
  • Schoolreis/excursie
  • Afscheid groep 8
  • Pleinfeest

Daarnaast worden er soms bijzondere activiteiten georganiseerd. Naast het organiseren van activiteiten, is de OR ook verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee kunnen de diverse activiteiten georganiseerd worden en wordt er zo nu en dan iets extra’s gekocht voor de school.

Stichting leergeld
Als u minder financiële mogelijkheden heeft kunt u een beroep doen Op Stichting Leergeld. Zij ondersteunen de betaling van de ouderbijdragen.
Om uw kind te laten deelnemen aan sport- of cultuur bestaat het jeugdcultuur- en sportfonds.
Wij kunnen u hierbij helpen vanuit de school.