De Ouderraad (OR) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die zich inzet voor de school. De OR-leden zijn ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn.

Gemiddeld wordt er 6 keer per jaar door de OR vergaderd en wordt er een terugkoppeling of een start gegeven aan de organisatie van de feestelijke activiteiten die op onze school gevierd worden. Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden.

De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door een teamlid (leraar), dit jaar zijn dat juf Gabriëlla en juf Sandra.

De OR-leden leveren hand- en spandiensten op school en organiseren verschillende activiteiten waarbij zij proberen de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.

Activiteiten die door de OR georganiseerd worden zijn o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, schoolreisje, excursie, afscheid groep 8 en het pleinfeest. De activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage
Om al die activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Je bent dus niet verplicht te betalen, maar zonder budget kunnen er geen activiteiten voor de leerlingen georganiseerd worden.

De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de Ouderraad.

Mochten er vragen zijn of misschien wil je wel deelnemen aan de Ouderraad dan kan je mailen naar or@gasparddc.nl