Vanaf augustus 2016 is de school gevestigd in een nieuw gebouw: ‘Noorderbreedte’.
De locatie van de nieuwbouw is de plek waar vroeger De Gemeentewerf gehuisvest was (John. F. Kennedylaan). Naast de Gaspard de Coligny zijn tevens de Montinischool en Kind & Co (Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, Voorschoolse- en Buitenschoolse Opvang) ondergebracht in het nieuwe gebouw. Deze verschillende organisaties werken samen vanuit het concept van de Brede School. Dit houdt in dat deze organisaties op een aantal terreinen werken volgens het principe “Face-to-face”. Samen als het kan, maar met behoud van eigen concept, identiteit en doelstellingen.

Kinderdagverblijf Twinkel heeft één groepsruimte waar een verticale groep in opgevangen kan worden. Binnen deze groep verblijven maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De twee slaapkamers, sanitaire voorziening en de keuken zijn aangrenzend aan deze ruimte, zodat de medewerkers goed overzicht houden op de groepsruimte. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind, structuur en continuïteit zijn een belangrijk onderdeel van de dag. Het kinderdagverblijf werkt met de Uk & Puk methode.

Peuterspeelzaal Hummelhonk heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Bij Hummelhonk probeert men zoveel mogelijk een verlengde van thuis te zijn. Uw peuter mag zelf op ‘ontdekkingsreis’ gaan. Zo zal uw kind kennismaken met allerlei speelgoed en materialen, waarmee het naar hartenlust kan experimenteren. Ook het samen spelen met leeftijdsgenootjes is leerzaam voor uw kind. Uw zoon of dochter leert delen, rekening houden met een ander, maar ook opkomen voor zichzelf. Zo kunnen peuters alvast wennen aan hoe het is om een plekje te vinden in een grotere groep, zoals het ook straks op de basisschool zal gaan.
Ze werken met de methode Startblokken voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

VSO Noorderlicht biedt dagelijks opvang aan van 07:30 tot 08:30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

BSO Noorderlicht is een kleinschalige BSO die opvang biedt voor de kinderen van de Montinischool en de Gaspard de Colignyschool. Op de BSO kunnen kinderen na een drukke schooldag even bijkomen in één van de ingerichte kinderhoeken. De kinderen kunnen met constructiemateriaal aan de slag, maar ook gezellige spelletjes spelen. Er is een autohoek aanwezig en een chill/relax bank om gewoon even tot rust te komen.
Naast de BSO ruimtes maken we ook gebruik van het nieuwe speelplein.
Dagelijks worden er diverse activiteiten aangeboden, afgestemd op het ontwikkelingsgebied en interesse van het kind. Tijdens de schoolvakanties werkt de BSO volgens een vakantiejaarplanning waar met thema’s wordt gewerkt en er ruimte is voor uitstapjes!