Rondom onze school zijn meerdere delen schoolplein waar afwisselend kleuters, onderbouw- en bovenbouwgroepen spelen. Er is dagelijks ruimte in het programma om lekker te spelen en er zijn voldoende spelmaterialen aanwezig zoals fietsen, karren en speeltoestellen voor de kleuters. Ook is er ruimte om te basketballen, voetballen (Cruyff-court), pingpongen, klimmen en klauteren voor de oudere kinderen.

De groepen 1 en 2 hebben een ruim speellokaal in de school zelf met toestellen en spelmaterialen.

Vanaf groep 3 maken wij gebruik van de grote gymzaal in de Trits, op 5 minuten loopafstand.

We hebben een kleuterplein met speelmaterialen(karren, zandbakmaterialen, waterkraantje, schommels, etc) en aan de andere kant van school een groot schoolplein met daarbij het Cruyff-court. Elke pauze mogen daar 2 groepen voetballen.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakdocent van NBSS: Charro Mooy. Deze lessen geeft hij aan groep 3 t/m 8 in de gymzaal van ‘de Trits’ vlakbij school.

De kleuters krijgen gymles van hun eigen leerkracht.

Wij doen regelmatig mee aan diverse sporttoernooien, die door de gemeente worden georganiseerd. Hierbij hebben wij ook hulp/begeleiding van ouders nodig. Ook biedt de gemeente kennismakingslessen aan van diverse sporten, deze worden tijdens de reguliere gymlessen gegeven.