Verdieping en/of verrijking van de leerstof
In ons team is een extra leerkracht beschikbaar om met kinderen in gesprek te gaan over hun talenten in brede zin. We bieden kinderen daar één dagdeel in de week de gelegenheid om op een andere manier met leerstof bezig te zijn. Centraal staat het leren leren en het samen nadenken over extra uitdaging die het kind nodig heeft. Leren analyseren, verbanden leggen en op basis van “hogere orde denk-vragen” nieuwe kennis creëren.

Voor kinderen die verdiepingen en verrijking aan kunnen is er een plusgroep op school. In overleg met ouders, leerkracht en IB wordt besloten of een kind naar de plusgroep kan. Er wordt dan een Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid(DHH) ingevuld. Hierdoor kunnen we zien waar het kind zijn talent ligt en waar het kind nog in kan groeien. Op dinsdag is er 1 uur plusgroep. Dan filosoferen we en leren we discussiëren en mening vormen. We bespreken rekenraadsels en puzzels die we hebben gemaakt. Zo stimuleren we ons creatief denkvermogen en doorzettingsvermogen.

De kinderen stellen hun eigen leerdoelen op en mogen meedenken over welke onderwerpen ze iets willen leren.
Ook werken we 6-8 weken aan een project. Aan het eind van de periode wordt dit project gepresenteerd en evalueren we wat de kinderen hebben geleerd. We hebben bijvoorbeeld gewerkt aan de de volgende projecten: de rechtbank, leren leren, mijn eigen dierentuin en planeten.
De kinderen werken thuis aan hun pluswerk (het huiswerk van school hebben ze vaak op school al af of is niet aanvullend voor deze kinderen).
In de klas werken de kinderen uit plusmaterialen van de methode en er is een kist ‘Levelwerk’ met allerlei materialen om deze kinderen uit te dagen.

Heeft een kind nog meer uitdaging nodig en vindt het weinig aansluiting bij zijn klasgenoten, dan kan het zijn dat we denken aan hoogbegaafdheid en dat we adviseren om een IQ-test te doen. Het is dan ook mogelijk dat het kind naar de verrijkingsklas van de PCBO Baarn-Soest gaat. Dat is één dag in de week op een andere school, met kinderen van diverse scholen.
Sommige kinderen vallen op omdat ze anders leren dan andere kinderen. Het kan meerbegaafd of hoogbegaafd zijn. Samen met ouders en de eigen leerkracht gaan we in gesprek over de extra uitdagingen die het kind nodig heeft om elke dag te blijven leren. Als we denken aan hoogbegaafdheid dan kunnen we adviseren een IQ-test te laten doen.
Een aanvullend aanbod in de vorm van de Stichtingsbrede Verrijkingsklas van PCBO Baarn-Soest (in de KWS) kan dan een meerwaarde bieden.