ICT basisvaardigheden
Op onze school is het ontwikkelen van ICT vaardigheden belangrijk. Al vanaf de kleutergroepen leren kinderen in kleine stapjes hun weg te vinden op een digibord, computer of chromebook. We bieden dit gedoseerd aan en maken in elke groep gebruik van educatieve software op maat. Elke groep beschikt over een eigen digitaal schoolbord of digibord. De kinderen ontwikkelen ICT vaardigheden door het werken in een word- of google document, het maken van powerpoint/google presentaties of prezi en ook kunnen ze filmpjes leren maken.

Gebruik van computers, chromebooks en ipads
In elke groep kan gebruikt gemaakt worden van vaste computers en chromebooks op meerdere momenten per week. De leerkracht maakt hierin keuzes passend bij de onderwijsactiviteiten.
Regelmatig breiden we onze hardware en software uit. Dit schooljaar kunnen de kleuters bijvoorbeeld tijdens de speel- en werkles in de groep gebruik maken van het digibord en verwachten wij een nieuwe kast met 30 chromebooks zodat twee groepen tegelijkertijd kunnen werken met computers.
Wij hebben per leerplein (van of 3 groepen) een kast met 24 chromebooks voor de leerlingen. Eén hele groep kan tegelijk op het chromebook werken. Bij de kleuters zijn er ipads aangeschaft, waar zij mee kunnen werken.

Informatievaardigheden en mediawijsheid
Via internet is een schat aan informatie beschikbaar en we leren de kinderen op onderzoek uit te gaan voor zaakvakken / Blink, voor het maken van werkstukken, boekpresentaties enz. We leren de kinderen creatief en kritisch denken, maar ook nadenken over het gebruik van hun bronnen. Hoe weet je of iets waar is? Is het echt nieuws of kan het nep-nieuws zijn? Wat communiceer je of presenteer je waar en welke betekenis heeft dit dan voor jou, maar ook voor de ander die jouw berichten leest? Hoe ga je om met een groepsapp? Wanneer gebruik je het internet en je mobiel op een veilige manier? Op onze devices zit een meekijk-functie voor de leerkracht. Er worden Stichtingsbreed een aantal filters gebruikt zodat sommige bronnen bij de kinderen weggehouden worden. Maar onze visie is dat we de kinderen willen leren omgaan met betrouwbaar brongebruik, passend bij de leeftijd, in samenwerking met u als ouder. Mocht u vragen hebben over het gebruik van bronnen raadpleegt u dan de leerkracht?

Mobiele telefoons
Vanaf groep 6 zien wij meer en meer mobiele telefoons op school. In principe worden die niet gebruikt tijdens het verblijf op school. Een enkele keer kan de leerkracht ervoor kiezen het in het onderwijs doelgericht te gebruiken, bijvoorbeeld met de app Kahoot.