ICT basisvaardigheden
Op onze school is het ontwikkelen van ICT vaardigheden belangrijk. Al vanaf de kleutergroepen leren kinderen in kleine stapjes hun weg te vinden op een digibord, computer of chromebook. We bieden dit gedoseerd aan en maken in elke groep gebruik van educatieve software op maat. Elke groep beschikt over een eigen digitaal schoolbord of digibord. De kinderen ontwikkelen ICT vaardigheden door het werken in een word- of google document, het maken van powerpoint/google presentaties of prezi en ook kunnen ze filmpjes leren maken.

Gebruik van computers, chromebooks en ipads
In elke groep kan gebruikt gemaakt worden van chromebooks op meerdere momenten per week. De leerkracht maakt hierin keuzes passend bij de onderwijsactiviteiten.
Regelmatig breiden we onze hardware en software uit. Dit schooljaar kunnen de kleuters bijvoorbeeld tijdens de speel- en werkles in de groep gebruik maken van/kiezen waar ze spelen op het digibord.
Wij hebben per leerplein (van 2 of 3 groepen) een kast met 24 chromebooks voor de leerlingen. Eén hele groep kan tegelijk op het chromebook werken. Ook hebben wij sinds schooljaar 2021/2022 een nieuwe kast met chromebooks. Deze staat op een vaste dag de hele dag in een groep bij de groepen 4 – 8. Dit zorgt ervoor dat de klas die deze kast heeft die dag extra veel gebruik kan maken van de chromebooks. Dit zorgt er ook voor dat de kasten met chromebooks op de leerpleinen weer extra in de andere groepen kunnen worden ingezet.

Bij de kleuters kan er ook worden gewerkt met chromebooks. Daarnaast zijn er ipads waar zij mee kunnen werken. Op deze devices kunnen de kleuters aan de slag met leerzame spellen. Ook maken ze met de ipad foto’s van bijvoorbeeld bouwwerken waar zij trots op zijn.

Informatievaardigheden en mediawijsheid
Via internet is een schat aan informatie beschikbaar en we leren de kinderen op onderzoek uit te gaan voor zaakvakken / Blink, voor het maken van werkstukken, boekpresentaties enz. We leren de kinderen creatief en kritisch denken, maar ook nadenken over het gebruik van hun bronnen. Hoe weet je of iets waar is? Is het echt nieuws of kan het nep-nieuws zijn? Wat communiceer je of presenteer je waar en welke betekenis heeft dit dan voor jou, maar ook voor de ander die jouw berichten leest? Hoe ga je om met een groepsapp? Wanneer gebruik je het internet en je mobiel op een veilige manier? Op onze devices zit een meekijk-functie voor de leerkracht. Er worden Stichtingsbreed een aantal filters gebruikt zodat sommige bronnen bij de kinderen weggehouden worden. Maar onze visie is dat we de kinderen willen leren omgaan met betrouwbaar brongebruik, passend bij de leeftijd, in samenwerking met u als ouder. Mocht u vragen hebben over het gebruik van bronnen raadpleegt u dan de leerkracht?

Mobiele telefoons
Vanaf groep 6 zien wij meer en meer mobiele telefoons op school. Deze worden niet gebruikt tijdens het verblijf op school.