BLINK wil kinderen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen en de wereld te ontdekken
In onze methode Blink komen o.a. Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wetenschap en Techniek, Cultuur en Natuur aan bod. Door het gebruik van de methode Blink leren de kinderen door ontdekkend en onderzoekend leren, waarbij ook vaardigheden en technieken worden aangeleerd en geoefend.
https://start.blink.nl/blinkwereld/theoriebox
Via bovenstaande link vind je o.a. tools voor ontwerpen ‘Prototype maken’ en onderzoeken ‘Onderzoeksvraag bedenken met het vragenmachientje’ en ‘Conclusies trekken’.

Wetenschap, Natuur en Technologie (WNT)
In de Noorderbreedte is een goed uitgerust WNT- lokaal dat we delen met de Montinischool. Hier kunnen kinderen zich verdiepen in wetenschap, natuur en technologie en maken ze kennis met diverse onderwerpen en vaardigheden en leren ze onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen ontwikkelen ‘21e eeuwse’ vaardigheden zoals bijvoorbeeld kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen en communiceren. Hiermee biedt de school kinderen naast een goede basis ook uitdagend, verrijkend en innovatief onderwijs.

Vanaf schooljaar 2021/2022 zal meester Rik WNT lessen geven aan de groepen 3 t/m 8. De kinderen leren daar hoe ze moeten onderzoeken en doen verschillende proefjes en opdrachten. Op onderstaande website staat informatie met verschillende filmpjes en opdrachten van WNT:

https://sites.google.com/view/montiniontwerpenonderzoeken/Welkom