Rekenen

Voor rekenen werken wij met de methode Wereld in Getallen 4. In deze methode staan klassikale lessen waarin de kinderen de instructie over het doel van die les van de leerkracht krijgen. Ook staat er een weektaak achterin het boek waaraan kinderen na de les of in die week nog aan kunnen werken. Dit kan op drie verschillende niveau’s zodat kinderen op hun eigen niveau aan de doelen kunnen werken. Ook hoort er bij deze methode een pluswerkboek voor kinderen die de uitdaging aan kunnen, maar ook een bijwerkboek voor kinderen die moeite hebben met rekenen.

Taal en spelling

Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Taal Actief. Bij taal leren de kinderen elke week nieuwe woorden tijdens de woordenschat lessen. Ook leren ze grammatica, woordsoorten, zinsontleding, schrijven en spreken en luisteren.
Bij spelling worden verschillende categorieën aangeboden om de kinderen te leren hoe ze woorden op de juiste manier schrijven. Ze maken daarnaast elke dag een dictee om met de categorieën te oefenen.

Lezen

Om technisch lezen en begrijpend lezen aan te bieden, gebruiken wij de methode Atlantis. In deze methode worden in verschillende lessen het technisch lezen, leesplezier en begrijpend lezen aangeboden. Er horen voorleesboeken bij waar in de klassen uit wordt voorgelezen. Daarnaast hebben wij mooie leesboeken en samenleesboeken van deze methode waar de kinderen uit kunnen lezen.

Muziek
Sinds augustus 2016 wordt er op de Gaspard nog meer aandacht geschonken aan muziek doordat we een muzieksubsidie voor drie jaar toegekend hadden gekregen.
Daar hebben we de afgelopen jaren veel leuke dingen mee gedaan zoals:
– een nieuw digibord programma (Eigenwijs Digitaal) aangeschaft om makkelijker even te kunnen zingen in de klas.
– alle groepen hebben nu één keer in de twee weken muziekles, dit wordt gegeven door een vakleerkracht muziek
– de leerkrachten hebben gitaar- of pianolessen kunnen volgen om de liedjes in de eigen groep te kunnen begeleiden.
– we hebben meer instrumenten aangeschaft zoals boomwhackers en klokkenspelen.

We kijken naar de mogelijkheden voor een schoolband/orkest samen met de Montinischool.
We houden u op de hoogte van ons muziekavontuur!