Bij een goede communicatie in de school hoort ook dat er duidelijkheid bestaat over de gang van zaken als u een klacht hebt. Natuurlijk is het mogelijk dat u het op school ergens niet mee eens bent. Uiteraard gaat u hiermee eerst naar de groepsleerkracht of naar de directeur. Mocht u niet tot een oplossing komen, dan kunt u het probleem voorleggen aan de contactpersoon van de school.

De officiële klachtenregeling staat hieronder beschreven. Als u een klacht in wilt dienen, kunt u dat doen bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) waarbij onze school is aangesloten. Telefoon: 070 – 386 16 97

Website: www.gcbo.nl

Hieronder vindt u de klachtenregeling van de stichting.
Klachtenregeling stichting PCBO Baarn Soest