VVE staat voor “Voor- en vroegschoolse educatie”. Wat is voor- en vroegschoolse educatie? Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s al vroeg extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school. Veel kinderen doorlopen het schoolprogramma moeiteloos, maar sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Om succesvol de school te doorlopen is het van essentieel belang dat wij vroegtijdig signaleren wat kinderen nodig hebben. Kinderen met een risico op een taalachterstand krijgen een specifiek aanbod in een taalplusklas. Onze school heeft veel contact met de peuterspeelzaal in het pand, maar ook met andere peuterspeelzalen. Kinderen mogen ook altijd komen wennen op school. Twee weken voor hun vierde verjaardag zijn kinderen welkom om elke ochtend mee te draaien. Vanaf hun vierde verjaardag mogen ze hele dagen komen. Doordat we alles onder één dak hebben, kennen de kinderen de school al een beetje en hebben ze de leerkrachten ook al vaker gezien. Dat maakt het wennen toch wat gemakkelijker.