Vanuit onze identiteit geven we onze kinderen de waarden van geloof, hoop en liefde graag mee. De Gaspard de Coligny is een protestants christelijke school, waar iedereen welkom is. Onze identiteit brengen we op verschillende manieren tot uitdrukking. Wij doen dit in de vorm van het gebed aan het begin en einde van de dag, gevolgd door een lied en/of een (bijbel)verhaal. Aan het begin van de week wordt een actueel thema geïntroduceerd vanuit de methode Kind op Maandag. Binnen het actuele thema geven wij de bijbelverhalen betekenis en inhoud voor de kinderen, maar het heeft ook betekenis voor ons eigen handelen. Daarnaast zijn er maandvieringen n.a.v. een thema uit Kind op Maandag. Een groep kinderen bereidt dit voor en ouders zijn altijd welkom om dit mee te vieren. Wij willen onze christelijke identiteit uitdragen in hoe wij met elkaar omgaan en hier een voorbeeld in zijn voor de kinderen, ouders, externen enz. Er zijn ook kinderen op school die geen, of een andere religie hebben. Het is leerzaam om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Door meer van elkaar te weten, begrijpen we elkaar beter. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan andere religies, maar wij vieren alleen de christelijke feesten in de school.