Iedereen is welkom, iedereen mag er zijn. Je bouwt mee aan een gelukkige klas en een gelukkige school. Je gedraagt je respectvol, je groeit in vertrouwen: in jezelf en de ander.

We helpen elkaar om elke dag weer een beetje te groeien, ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Je denkt na over hoe je vooruit gaat. Je kunt zelf uitleggen hoe het gaat met je werk. Je leert om jezelf te verrassen.

Je praat mee over hoe we het beste kunnen leren. Je leert om de uitdaging te kiezen die het beste bij je past. Je leert om zelf te leren. Je krijgt verantwoordelijkheid en je leert hoe je daar mee om moet gaan.

Je leert dat je samen veel meer kunt dan alleen. Je leert jouw eigen kwaliteiten en die van een ander kennen en gebruiken. Je leert hoe je elkaar het beste kunt helpen. Je leert om heel actief te luisteren. Je leert om vragen te stellen die de ander verder helpen.

Je leert dat je alles verschillend kunt bekijken. Je leert om iets eerst goed te onderzoeken. Je mag ideeën bedenken en uitproberen. Je leert hoe je problemen aanpakt, alleen en samen met anderen. Je leert om in oplossingen te denken.

Onze school is een protestants christelijke school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, mits ze zich conformeren aan de christelijke identiteit van de school.

Leren gaat zoveel verder dan goed kunnen rekenen, spellen en lezen. We bereiden kinderen ook voor op de maatschappij van morgen. Wat betekent dat voor het onderwijs op onze school? Voor hoe we met elkaar samenwerken?

Op de Gaspard de Coligny:

ontwikkelen we vanuit een veilige basis vertrouwen in onszelf en de ander; werken we aan een cultuur van ‘elke dag een beetje groeien;’ leren we aan het roer te staan van onze eigen ontwikkeling; leren we nadenken over onszelf en over de ander; gebruiken we deze kennis om goed samen te werken en samen te leren; maken we werken vanuit eigen onderzoeksvragen belangrijk; leren we om vanuit oplossingen te denken; zien we ouders als partner.