Onze visie:

Wat geven wij kinderen mee in (ons) onderwijs?
Wij stellen elk kind in staat om te groeien en een waarde(n)volle bijdrage te leveren aan de wereld van morgen.

In ons onderwijs willen we kinderen leren leren, zelf leren te onderzoeken, experimenteren en eigenaarschap te nemen in het leerproces. Kennisontwikkeling binnen de vakken taal, lezen, spelling en rekenen is essentieel en die bieden we steeds meer in een rijke en betekenisvolle context aan. Door te verbinden met andere vakken, zoals wereldoriëntatie, besteden we veel aandacht aan begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling. We zien betrokken kinderen die zichtbaar aan het leren zijn. Daarnaast werken we aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij realiseren ons dat kinderen pas kunnen leren wanneer zij zich veilig voelen en dus investeert de leerkracht sterk in de relatie met leerlingen. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

De kinderen die wij nu bij ons op school verwelkomen, zijn de volwassenen van morgen. Deze kinderen zullen in een andere wereld terechtkomen met andere ervaringen dan de volwassenen in hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen aandacht hebben voor de medemens en omzien naar de ander. Als we met respect met elkaar omgaan, kunnen we samen tot iets moois komen. Het is belangrijk om kinderen in deze dynamische, hectische en snelle wereld, te leren om goed voor zichzelf te zorgen (mentaal en fysiek), maar ook zeker voor de omgeving.