Op onze school hanteren wij diverse protocollen. Deze vormen een leidraad voor ons handelen. U kunt ons vragen een protocol te mogen inzien, o.a:

  • een sociaal veiligheidsplan (incl. omgang met incidenten, pesten, schorsen en verwijderen)
  • een dyslexie- en dyscalculieprotocol
  • een protocol hoogbegaafdheid
  • een ondersteuningsplan (SWV de Eem)
  • protocol aanname nieuwe leerlingen
  • protocol social media
  • verzuim- en verlof
  • aannamebeleid