Ons onderwijs

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen nieuws

In ons onderwijs willen we kinderen leren leren, zelf leren te onderzoeken, experimenteren en eigenaarschap te nemen in het leerproces. Kennisontwikkeling binnen de vakken taal, lezen, spelling en rekenen is essentieel en die bieden we steeds meer in een rijke en betekenisvolle context aan. Door te verbinden met andere vakken, zoals wereldoriëntatie, besteden we veel aandacht aan begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling. We zien betrokken kinderen die zichtbaar aan het leren zijn. Daarnaast werken we aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij realiseren ons dat kinderen pas kunnen leren wanneer zij zich veilig voelen en dus investeert de leerkracht sterk in de relatie met leerlingen. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.