Welkom in groep 7

Het SchoolvoorbeeldGroep 7, Groep 7 welkomsttekst

Op maandag en dinsdag vind je juf Coco voor de klas en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Sanne.
Onze dag start altijd met een half uur lezen. Donderdag is bij ons Duckjes-dag. We mogen dan allemaal een Donald Duck lezen in plaats van ons leesboek.
We zijn elke dag bezig met rekenen, taal en spelling. Om onze studievaardigheden te oefenen werken we in Blits en voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Dat doen we een paar keer in de week. Verder zijn we nog druk met Engels en we gymmen elke vrijdag met een echte gym meester! Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur werken we uit Blink. In die methode komen al die vakken in een thema aan bod. Dit jaar werken we bijvoorbeeld aan de thema’s; wereldsterren, reis de wereld rond en de experimentele keuken.
We zijn extra bezig met verkeer dit schooljaar, want dit jaar doen we verkeersexamen.

In groep 7 werken we met taakbriefjes. Op je taakbriefje staat wat je die dag moet maken. Je moet dan zelf kijken of je instructie nodig hebt en daar geef je je dan voor op bij de juf. Als iets nieuws is of als we iets nog lastig vinden, doet iedereen mee met de instructie.
Naast de dagtaak heb je ook je weektaak. Je werkt daar zelfstandig aan en je zorgt dat op vrijdag alles af is. Je kan aan je weektaak werken als je dagtaken af zijn en tijdens weektaak-tijd.

We hebben sinds dit jaar ook een doelenmuur. Iedereen heeft daar een envelop hangen met je naam er op. In je envelop stop je dingen die je nog beter wilt leren. Daar oefenen we nu mee.

Wat we ook erg leuk vinden zijn de ateliers. Dat doen we een paar keer per jaar. We gaan dan met groep 5 t/m 8 door elkaar en doen allerlei verschillende dingen. Je mag je daar zelf voor inschrijven. We hebben een atelier koken gehad, dansen, techniek en mochten zelfs een keer naar de kapper om elkaars haren te doen.

Nieuwsgierig naar wat we nog meer doen? Kom een keer bij ons in de klas en kijk gezellig mee!

Groetjes,
Juf Sanne, juf Coco en de kinderen van groep 7.